Covid-19 Yoğun
Bakım Paketi

Covid-19 Yoğun Bakım Paketi
PTTSİGORTA'da!

Covid-19 Yoğun Bakım Paketi

TSS COVİD-19 YOĞUN BAKIM SAĞLIK SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI VE TEMİNATLARI NELERDİR?

Covid-19 tanısı ile yoğun bakımda yapılacak tedavileriniz teminat altına alınmaktadır. Covid-19 yoğun bakım teminatı kapsamında yer alan tüm tedavi giderleri için 21 gün bekleme süresi mevcut olup ilgili teminat anlaşmasız kurumlarda geçersizdir. Yoğun bakım teminatı yılda bir kez olmak üzere anlaşmalı kurumlarda geçerli olup anlaşmalı kurumlar listesine www.imecedestek.com adresli web sayfasından erişilebilir. Yoğun Bakım ihtiyacı oluşması ve yoğun bakım yatağı bulunamadığı durumlarda 0212 700 17 78 numaralı yoğun bakım acil hattından 7/24 yoğun bakım organizasyonu için başvuru yapılabilir.

YATARAK TEDAVİ

Yoğun Bakım Teminatı

YOĞUN BAKIM Teminatı, SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ile sözleşme/protokolü bulunan sağlık kurum ve kuruluşlarından sağlık hizmeti almaları sırasında oluşabilecek ilave masrafların karşılanmasını kapsar. Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edilen anlaşmalı laboratuvarlarda PCR testi sonucu ile konulan Covid-19 tanısı alarak, Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle bir ya da daha fazla organ veya organ sistemlerinde ciddi işlev bozukluğu oluşması durumunda, yoğun bakım ünitesinde tedavi görmesi gereken kişilerin yatak, günlük takip, monitörizasyon, solunum cihazı ve ventilasyon gibi her türlü girişimsel tedavi ve işlem, radyoloji ve laboratuvar tetkikleri, hasta bakımı, fizyoterapi, solunum terapisi, kan nakli, immünoterapi vb. SGK kapsamında olan 3. basamak yoğun bakım hizmetleri ile ilgili giderleri poliçe detaylarında belirtilen limit ve 15 gün süre ile tedavi edilmesini kapsar.

Ancak poliçe bitiş tarihinde sigortalının hastanede tedavisinin devam ettiği durumlarda, ilgili tüm masraflar poliçe bitiş tarihinden itibaren kalan teminat gün süresi ile sınırlıdır. Tedavinin acil olup olmamasına, kurumun anlaşmalı veya anlaşmasız olmasına bakılmaksızın anlaşmasız (staf olmayan, SGK anlaşması bulunmayan) doktor tarafından yapılacak işlemler için doktor ücreti bu poliçe kapsamında ödenmez.

İş bu poliçe için geçerli anlaşmalı kurumlar üzerinde ŞİRKET’in değişiklik yapma (yeni kurum ekleme veya kurum anlaşmasını iptal etme) hakkı saklıdır. Listenin güncel hali www.imecedestek.com adresinde yer almaktadır.

Ambulans Teminatı

Anlaşmalı sağlık kuruluşunda yeterli sayıda yoğun bakım yatağı olmaması durumunda en yakın uygun yoğun bakım yatağı olan anlaşmalı sağlık kuruluşuna kara ambulans ile tek yönlü, bir kereye mahsus hasta nakli, poliçe teminat limitindedir. Anlaşmasız sağlık kurumu ya da kamu hastanelerinden, anlaşmalı sağlık kurumuna ambulans hizmeti dahil değildir.

ASİSTANS

İndirimli PCR

İMECE’nin indirimli PCR Anlaşması bulunan Sağlık Kurumlarında yılda bir kez yapılacak testlerin onayları provizyon merkezi tarafından verilmektedir. PCR Testi İndirim teminatı, yılda bir kez olup, test ücretinin 150 TL’si sigorta şirketi tarafından karşılanmaktadır. İndirimli PCR Testi anlaşması yapılan kurumlar tarafından İMECE Provizyon Merkezi hattı 0212 978 14 51 aranarak, sigortalının müstehaklığı kontrolü sonrası indirimden faydalanılıp, faydalandırılmayacağı bilgisi verilir.

Antikor Testi

İMECE’nin Antikor Testi Anlaşması bulunan sağlık kurumlarında yılda bir kez yapılacak testlerin onayları provizyon merkezi tarafından verilmektedir. Antikor Testi teminatı hakkı poliçe süresi boyunca bir kez olup ücretsizdir. Sigortalı, İmece Destek’a it 0212 700 17 78 hattı üzerinden randevu talebinde bulunur. 09:00-13:00 saatleri arasında gelen talepler için aynı gün, 13:00 sonrası yapılan talepler için ertesi gün, oluşturulan randevu bilgileri sigortalıya dönüş yapılarak bildirilir. En geç 7 gün içerisinde randevu oluşturulması sağlanır. Anlaşmalı Kurum Antikor Testi onayı için İMECE Provizyon Merkezi 0212 978 14 51 aranır.

Biz Sizi Arayalım!

Ferdi Kaza Sigortasından mı faydalanmak istiyorsunuz? Numaranızı bırakın biz sizi arayalım.

Üzgünüz!

Form bilgileriniz bize ulaşmamıştır.

Tebrikler

Tüm bilgileriniz başarıyla tarafımıza teslim edilmiştir.